Sestanek stalnega odbora plc v melbournu

3. – 5. oktobra 2023 je v Melbournu potekal sestanek stalnega odbora PLC, ki je del IFATCE in piše ter pripravlja raziskovalne članke za letno konferenco in kateri so osnova za predloge, ki jih IFATCA skozi svoje članstvo v ICAO odborih predlaga za dopolnitev ICAO aneksov in dokumentov. Slovenija ima v letu 2023/24 stalni sedez v odboru, zaseda ga predsednik SLOATCE – Mark Jarc.

560 thoughts on “Sestanek stalnega odbora plc v melbournu”

  1. Lightweight Travel Electric Wheelchair Tools To
    Help You Manage Your Daily Lifethe One Lightweight Travel Electric Wheelchair Trick That Every Person Should Know lightweight travel
    electric wheelchair, Brandon,

  2. The Reason You Shouldn’t Think About Improving Your Double Glazing Spares
    Near Me replacement double glazing glass (Gus)