Sestanek stalnega odbora plc v melbournu

3. – 5. oktobra 2023 je v Melbournu potekal sestanek stalnega odbora PLC, ki je del IFATCE in piše ter pripravlja raziskovalne članke za letno konferenco in kateri so osnova za predloge, ki jih IFATCA skozi svoje članstvo v ICAO odborih predlaga za dopolnitev ICAO aneksov in dokumentov. Slovenija ima v letu 2023/24 stalni sedez v odboru, zaseda ga predsednik SLOATCE – Mark Jarc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *